Biologi og forskning

Forskning går fremover med stormskritt, og som samfunn høster vi fruktene av vitenskapelige oppdagelser knyttet til biologi, gener og proteiner. Vi kartlegger mer og mer av organismers byggesteiner, noe som får mye å si for blant annet fremtidens kreftmedisin og oppdagelse av sykdommer. Viktigheten av forskning på disse områdene må aldri undervurderes. Samtidig er det mange utfordringer knyttet til forskning på stamceller og andre potensielle livreddere.

Det gjøres stadig gjennombrudd innen medisinsk forskning, og det blir vanligere å benytte ord som «genkirurgi». Sykdomsgener kan i større grad repareres, selv om vi fremdeles er på et tidlig stadium. Det er umulig å forutse morgendagens medisinske teknologier, men vi er mange som venter i spenning. Dagens fremskritt hadde vært umulig å se for seg bare for noen år siden, så det er absolutt grunn til å tro at vi i våre dager ville fått hakeslepp om vi visste hvilke fremskritt som bare ligger like rundt hjørnet.

Arv og miljø

Vi kurerer flere syke enn noen gang tidligere, samtidig som flere blir syke. Når det kommer til genenes påvirkning på hvordan vi opplever sykdom, er det interessant å merke seg hvor ulikt folk reagerte på koronaviruset. Da viruset var på sitt verste og panikken i gaten var til å ta og føle på, opplevde smittebærer svært ulike symptomer. Noen opplevde en mild feber og hoste, mens andre mistet luktesans og slet med diaré.

Det viser seg at en del symptomer er genetisk betinget, noe vi diskuterer i våre artikler. At genene våre påvirker sykdomsbildet er noe som forskere har kunnet bekrefte. Samtidig skal vi være forsiktige med å skylde på genene våre når det kommer til hvordan vi har, livskvaliteten vår og hvordan vi ter oss. Hos oss kan du blant annet lese mer om forskjellen mellom arv og miljø, og hva det har å si for oss mennesker.