Gener og koronasymptomer

Ulike mennesker reagerer ulikt på Covid-19, og det viser seg at genene våre har en del å si for hvilke symptomer vi utvikler. Enkelte smittede får feber, andre mister luktesansen og blir utmattet. En del opplever dessuten magesmerter. Korona er jaggu et merkelig virus, da den ikke ser ut til å ha faste signatursymptomer som gjør at vi kan fastslå at vi har fått viruset uten å ha oppsøkt lege og helsepersonell.

Noen opplever sykdommen som en hvilken som helst influensa, mens andre dør av den – inkludert unge og friske mennesker. Forskere ved King’s College i London påpeker at variasjonen i symptomer langt ifra er tilfeldig. Det viser seg at genetiske forskjeller mellom mennesker er avgjørende for hvordan vi opplever sykdommen. Dette kommer ikke som et sjokk på leger og andre forskere. Leger har tross alt erfaring med infeksjonspasienter og erfarer for eksempel at noen barn har lavere terskel for å få feber enn andre.

En del symptomer genetisk betinget

Forskerne som står bak studien om gener og koronaviruset lanserte en app som folk i Storbritannia har brukt for å kartlegge symptomer, enten de er smittet med viruset eller ikke. Blant andre har tvillingpar, både eneggede og toeggede, har blitt oppfordret til å bruke appen. Når nye sykdommer entrer verden er det interessant for forskere hvordan ulike tvillingpar reagerer på dem. Det viser seg nemlig at eneggede tvillinger som regel opplever de samme symptomene, som feber, utmattelse, diaré, mistet luktesans og delirium.

Toeggede tvillinger har oftere vist seg å reagere ulikt på koronaviruset. Undersøkelser av tvillinger underbygger derfor teorien om at genene spiller en veldig stor rolle for hvilke symptomer enkeltmennesker får som følge av pandemien. Andre symptomer, som magesmerte, hoste, brystsmerter og hes stemme, kunne derimot variere innad i eneggede tvillingpar. Dette betyr at enkelte symptomer ikke er genetisk betinget, og det er foreløpig ukjent hvilke andre faktorer som spiller inn.