Proteiner avslører kreft

Moderne forskning har identifisert rundt 10 000 ulike brystkreftproteiner, noe som er gode nyheter for kreftsyke. Proteiner finnes overalt i kroppen, og er med på å gi oss liv. Samtidig er de også med på å ta liv. Kreftsvulster er proppfulle av proteiner, og disse avslører hva som skjer i kreftcellene. Ved hjelp av proteinene kan vi nå oppdage feilen. Det kan for eksempel være et protein det er for mye av, som får celledelingen til å gå for fort.

Kreft skyldes feil i kreftcellenes gener, som påvirker proteinene som skal produseres, samt hvilke som skrus av og på. Nå er det i større grad mulig å oppdage slike feil. Kreftceller er kjent for å kunne lure immunforsvaret for å forhindre at svulsten oppdages. Det man da gjør er å lete etter fremmede proteiner som ikke har noe der å gjøre. Slik kan behandlingen bli langt mer målrettet. Når de fremmede proteinene oppdages, kan nye og skreddersydde medikamenter utvikles.

Proteinene skannes og identifiseres

Kreftsvulster består av egne samlinger med proteiner. Disse kalles «proteomer», på samme måte som samlinger av gener kalles «genomer». Tidligere har genomet til sykdommer som brystkreft blitt kartlagt, nå er det proteomet. I dag kan vi finne ut hvilke av de om lag 10 000 brystkreftproteinene som er til stede i hvert tilfelle, og hvor mye som finnes av hver. Det er dessuten ikke kun brystkreft vi lettere vil kunne identifisere ved å studere proteinene, men også andre typer kreft.

Selve prosessen med å kartlegge svulsten og dens proteiner er ikke enkel, men metoden er banebrytende. Svulsten males først opp, før proteinene trekkes ut og separeres. Proteinene blir så kuttet opp i små biter, kjent som peptider. Disse kjøres gjennom apparater og måles for ladning og masse. På den måten får vi et nøyaktig bilde på hvilke proteiner det er snakk om.